ТИМЧАСОВИЙ РЕЖИМ РОБОТИ (НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ)

пн - чт:   9.00 - 18.00

пт - сб:   9.00 - 17.00

нд:   вихідний

У разі оголошення повітряної тривоги обслуговування припиняється. Користувачі повинні пройти до найближчого укриттяЗвернення громадян

Для переселенцівЗведений каталог періодичних видань у бібліотеках міста Суми


Календарі

Календар знаменних і пам’ятних дат Сумщини на 2024 рік

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2024 рік

Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

Українські репозитарії відкритого доступу

Вінницька область

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського IrVSPU

Вінницькийнаціональнийаграрний університет

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова  IRVNMU

Вінницький національний технічний університет

Донецький національний університет (м. Вінниця)

 

Волинська область

Луцькийнаціональний технічний університет

 

Дніпропетровська область

Дніпровськийдержавний медичний університет

Дніпровський державний технічний університет

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна eaDNURT

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Університет митної справи та фінансів

 

Донецька область

Донецький національний технічний університет (м. Покровськ)

 

Житомирська область

Державний університет «Житомирська політехніка»

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Закарпатська область

Ужгородський національний університет

 

Запорізька область

Запорізький державний медичний університет

Національний університет «Запорізька політехніка» EIRZNTU

 

Івано-Франківська область

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

м. Київ

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів eIRAISE

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський національний університет імені Тараса Шевченка eKNUTSHIR

Київський національний університет технологій та дизайну

Київський університет імені Бориса Грінченка

Національна академія внутрішніх справ

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Національний  авіаційний університет erNAU

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця RBNMU

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ELAKPI

Національний університет «Києво-Могилянська академія» eKMAIR

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Національний університет харчових технологій eNUFTIR

Український державний університет імені Михайла Драгоманова ENPUIR

 

Київська область

Білоцерківський національний аграрний університет iRBNAU

Університет Григорія Сковороди в Переяславлі eHSUPIR

 

Кіровоградська область

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка eCUSPUIR

 Центральноукраїнський національний технічний університет

 

Львівська область

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Львівський державний університет внутрішніх справ

Львівський державний університет фізичної культури

Національний університет «Львівська політехніка»

Український католицький університет ErUCU

 

Миколаївська область

Миколаївський національний аграрний університет

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

 

Одеська область

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Національний університет «Одеська політехніка» eOPIR

Національний університет «Одеська юридична академія» eNUOLAIR

Одеська державна академія будівництва та архітектури OSACEAeR

Одеськийдержавний аграрний університет

Одеськийдержавний екологічний університет

Одеський державний університет внутрішніх справ еOSUIAIR

Одеський національний економічний університет eONEU

Одеський національний медичний університет ІРОНМедУ

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

 

Полтавська область

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Полтава)

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» eNUPPIR

Полтавський державний медичний університет eaPSMU

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

 

Рівненська область

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний університет «Острозька академія»

 

Сумська область

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка eSSPUIR

Сумський державний університет eSSUIR

Сумський національний аграрний університет

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ESRIPPEIR

 

Тернопільська область

Західноукраїнський національний університет

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя ELARTU

 

Харківська область

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» eNTUKhPIIR

Національний університет цивільного захисту України eNUCPUIR

Національнийфармацевтичний університет eaNUPh

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого eNULAUIR

Українська інженерно-педагогічна академія ElAr UIPA

Харківська державна академія культури

Харківський гуманітарний університет  «Народна українська академія»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет ElArKhADI

Харківський національний аграрний університет імені В. В Докучаєва

Харківський національний економічний університет  ім. С. Кузнеця

Харківський національний медичний університет

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди EKhNPUIR

Харківський національний університет внутрішніх справ KhNUIAIR

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна eKhNUIR

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Харківський національний університет радіоелектроніки 

 

Херсонська область

Херсонський державний університет eKhSUIR

Херсонський  національний технічний університет

 

 

Хмельницька область

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Подільський державний університет

Хмельницький національний університет ElarKhNU

 

Черкаська область

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини еUSPUIR

Уманський національний університет садівництва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

Чернівецька область

Буковинський державний медичний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ARCher

 

Чернігівська область

Національний університет «Чернігівська політехніка» IRChNUT

Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя eNGSUIR